شکست تیم روسی بدون سردار ایرانی‌اش

ترامپ: به طور کامل کسب و کارم را کنار خواهم گذاشت
تیم روستوف مغلوب اورال شد.

ترامپ: به طور کامل کسب و کارم را کنار خواهم گذاشت