شب خوب لژیونرهای ایرانی تکمیل شد/ آزمون هم در لیگ اروپا گل زد

ترامپ از درخواست تجدیدنظر دادگاه مهاجرت صرف نظر کرد
سردار آزمون هم در لیگ اروپا برای تیمش گلزنی کرد.

ترامپ از درخواست تجدیدنظر دادگاه مهاجرت صرف نظر کرد