آمریکا پیش‌نویس الحاقی قانون تحریم مالی حزب‌الله را اصلاح کرد

ترامپ آماده شیرجه زدن!
ایرنا نوشت: برخی منابع از ایجاد پاره ای اصلاحات در پیش نویس الحاقی قانون تحریم مالی حزب الله مصوب کنگره آمریکا خبر دادند. هدف از این اصلاحات جلوگیری از ضربه خوردن اقتصاد لبنان در اثر این تحریم هاست.

ترامپ آماده شیرجه زدن!