تصاویر | کارگاه رنگرزی سنتی در زنجان

ترامپ: آدمهای بد را بیرون می‌کنم!
رنگرزی مهارتی‌است که طی آن مادهٔ رنگزا در درجهٔ حرارت هدایت شده و زمان مشخص، داخل الیاف و یا کالای منسوج (بافته شده) نفوذ کرده و آن را رنگ می‌کند.

ترامپ: آدمهای بد را بیرون می‌کنم!