شوخی ابرام چرخی وسط تمرین استقلال با مهدی رحمتی!

ترافیک نیمه سنگین در جاده چالوس، هزار و قزوین
مهدی رحمتی بعد از علیرضا منصوریان بدون شک محبوب ترین فرد این روزهای استقلال روی سکوهاست.

ترافیک نیمه سنگین در جاده چالوس، هزار و قزوین