عکس روز نشنال جئوگرافیک | نور امید در تاریکی

تراز مثبت تجاری ۱۰ ماهه اول سال چگونه رقم خورد؟
عکس روز نشنال جئوگرافیک دو کوهنورد را در کوه‌ مونت بلان در حوزه مرز ایتالیا و فرانسه که یکی از بلندترین قله‌های کوه‎‌های آلپ است نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد در میان مه و غبار صبحگاهی غلیظی که اطراف آن‌ها را فراگرفته، نور روبرو چراغ‌ هدایت آن‌ها برای یافتن مسیر بازگشت باشد.

تراز مثبت تجاری ۱۰ ماهه اول سال چگونه رقم خورد؟