اینفوگرافیک| سال خونین برای آنکارا: فعلا به ترکیه نروید

تداوم هوای آلوده در پایتخت تا روز جمعه
ترکیه، بدنبال وقوع حوادث تروریستی مکرر سال خونینی را پشت سر گذاشت.

تداوم هوای آلوده در پایتخت تا روز جمعه