انتقاد مهراب قاسم‌خانی از سیاست‌های ناکارآمد در عرصه فوتبال/ عکس

تدارکات دو کشور برای تجارت چهار میلیارد دلاری
مهراب قاسم‌خانی از شیوه نادرست مدیریت فوتبال در سال‌های اخیر انتقاد کرد.

تدارکات دو کشور برای تجارت چهار میلیارد دلاری