عکس | میرزاخانی شهید آنش‌نشان؛ پیش‌نماز دوستان آتش‌نشان

تخلفات صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه پیگیری می‌شود
در تصویر زیر شهید میرزاخانی شهید آتش‌نشان فاجعه پلاسکو را می‌بینید که پیش‌نماز دوستان آتش‌نشان بوده است.

تخلفات صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه پیگیری می‌شود