چرا باید نسخه جدید گوگل کروم را روی آیفون نصب کنیم؟

تخریب کامل طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تا دو هفته دیگر
بارکد اسکنر، برنامه‌ای است که در تازه‌ترین نسخه گوگل کروم در آی او اس اپل نصب‌شده است.

تخریب کامل طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تا دو هفته دیگر