نقش مهم مرحوم ایرج بسطامی در سریال”معمای شاه”!

تحلیل کرباسچی از فحاشی تندروها به دولت
روزنامه جام جم با ساغر عزیزی بازیگر نقش فرح دیبا در سریال “معمای شاه”مصاحبه کرده است.

تحلیل کرباسچی از فحاشی تندروها به دولت