تصاویر | ابزارهای حرفه‌ای چینی‌ها برای تقلب در امتحانات

تحلیل‌گر سیاسی روس: ایران حق دارد عربستان را مقصر بداند
در گزارش زیر برخی از ابزارهای حرفه‌ای و خلاقانه چینی‌ها را که برای تقلب در امتحانات به کار می‌رفت و جدیدا شناسایی شده مشاهده می‌کنید.

تحلیل‌گر سیاسی روس: ایران حق دارد عربستان را مقصر بداند