تو هم بپر مسعود اما لگد نزن!

تجمع بازنشستگان فرهنگی و مال‌باختگان موسسه ثامن‌‌الحجج مقابل مجلس
مسعود شجاعی مرز میان شجاعت و کاری که مشابه شجاعت است و اسم بدی دارد را برداشته و حرف‌هایی زده که تکان‌دهنده است. حرف‌هایی که بوی اهانت می‌دهد اما عجیب‌تر از حرف‌های غیرورزشی مسعود، ادعای او درباره رسانه‌هاست؛ «رسانه‌ها صلاحیت آگاه کردن افکار عمومی را ندارند. افکار عمومی اخبار را از کجا می‌گیرند؟ از رسانه‌هایی که صلاحیت این کار را ندارند!»

تجمع بازنشستگان فرهنگی و مال‌باختگان موسسه ثامن‌‌الحجج مقابل مجلس