راهی نوین در مدیریت منابع آب: نظام آرمانی مدیریت منابع آب

تجلیل از روزنامه‌نگاران زنِ دفاع مقدس در نمایشگاه مطبوعات
حسین نظربلند – محسن طراوت

تجلیل از روزنامه‌نگاران زنِ دفاع مقدس در نمایشگاه مطبوعات