جامعه ورزشکار مجرم کمتری دارد / ورزش و درمان بیماریها

تجلیل از حسین علیزاده و محمود دولت آبادی در شب نشان نیما
در جامعه کنونی شهر و استان ما نرخ بیکاری بالاست و تقریبا نقاط امید کور سو می زند.یا مردم بیکار و بی دردسری داریم که مجبورند با رویکرد اقتصاد مقاومتی ادامه حیات بدهند یا متاسفانه برخی به سمت ارتکاب جرائم گرایش پیدا کرده اند

تجلیل از حسین علیزاده و محمود دولت آبادی در شب نشان نیما