اصول ایمنی ، پیشگیری از رخداد حوادث است

تجلیل از بازنشتگان فرهنگی شهرستان نکا
همایش مدیران و کارشناسان شرکت توزیع برق مازندران با حضور مدیرعالی ایمنی شرکت توانیر و مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در ساری برگزار شد.

تجلیل از بازنشتگان فرهنگی شهرستان نکا