«نوآوران» پنجشنبه‌شب‌ها در شبکه افق

تبریز از مدارس غیر مستحکم رنج می برد / الزام بازسازی 450 مدرسه فرسوده
مجموعه جدید «نوآوران» از این پس پنجشنبه‌ها روی آنتن شبکه افق می‌رود.

تبریز از مدارس غیر مستحکم رنج می برد / الزام بازسازی 450 مدرسه فرسوده