شهاب باران آسمان در اولین رویداد نجومی سال ۲۰۱۷

تبدیل موبایل به چشم‌پزشک برای بینایی‌سنجی
به گزارش ایرنا،مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت:اولین رویداد نجومی سال 2017 میلادی با بارش شهابی ربعی در شبانگاه سه شنبه (14 دی) و بامداد چهارشنبه ( 15 دی) آغاز می شود.

تبدیل موبایل به چشم‌پزشک برای بینایی‌سنجی