یک روز پس از بازداشت، احمد منتظری به مرخصی آمد

تاکید وزیر کشور بر اصل مهم بی‌طرفی در انتخابات
ایلنا نوشت: فرزند آیت‌الله منتظری که چند روز پیش برای تحمل کیفر بازداشت شده بود، ساعتی پیش به مرخصی آمد.

تاکید وزیر کشور بر اصل مهم بی‌طرفی در انتخابات