معرفی داوران جشنواره ملی آیات گیلان

تاکید نماینده مردم رشت بر بهره گیری از توان تشکل های مردم نهاد
اسماعیل براری، مهدی ارگانی و عبدالحی شماسی، هیئت داوری آثار جشنواره ملی نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی آیات گیلان را تشکیل می دهند.

تاکید نماینده مردم رشت بر بهره گیری از توان تشکل های مردم نهاد