قلب و روح در فضا/عکس روز ناسا

تاکید نماینده ایران در اجلاس امنیتی امان بر ضرورت خلع سلاح اتمی در خاورمیانه
ذات‌الکرسی جایی است که می‌توانید دو سحابی نشری خیلی پرنور قلب و روح را در آن رصد کنید.

تاکید نماینده ایران در اجلاس امنیتی امان بر ضرورت خلع سلاح اتمی در خاورمیانه