مشارکت بالای سیاسی مدیریت کشور را تسهیل می کند/ دانشگاه صرفا یک محیط علمی نیست

تاکید معاون فرهنگی دانشگاه کردستان بر لزوم استفاده از ظرفیت های مشترک فرهنگی در کشور
رئیس سازمان برنامه و بودجه کردستان مشارکت بالای سیاسی و حضور آگاهانه مردم را در کمک به مدیریت کشور حائز اهمیت دانست.

تاکید معاون فرهنگی دانشگاه کردستان بر لزوم استفاده از ظرفیت های مشترک فرهنگی در کشور