درگیری مسلحانه محیط بانان و شکارچیان در سفید کوه

تاکید دولت بر استفاده از ظرفیت سمن‌های کردستان در مقابله با آسیب‌های اجتماعی
مدیر کل محیط زیست لرستان گفت: در پی برنامه ریزی های صورت گرفته در این دو سال در خصوص بالا بردن سطح امنیت مناطق حفاظت شده ،همانند ایجاد گشت های شبانه روزی محیط بانان و از همه مهمتر نصب دوربین های تله ای به صورت مخفی در مناطق حساس حفاظت شده توانسته ایم این مناطق را برای متخلفان نا امن نماییم به طوریکه به محض ورود متخلفان به منطقه فورا” نیروهایی اجرایی مطلع میگردند و متخلفان را با مدرک اثبات شده دستگیر می نمایند .

تاکید دولت بر استفاده از ظرفیت سمن‌های کردستان در مقابله با آسیب‌های اجتماعی