تصاویر | نهنگ ۱۲ متری ۱۰ تنی که در ساحل خلیج فارس به گل نشست

تاکید ایران و لبنان بر حل و فصل سیاسی بحران سوریه
نهنگ ۱۲ متری به وزن ۱۰ تن روز گذشته حدفاصل بندر گرزه و بندر طاحون شهرستان بندرلنگه به گل نشست.

تاکید ایران و لبنان بر حل و فصل سیاسی بحران سوریه