اسامی نوزده بازیکنی که به تیم‌ملی دعوت شدند را ببینید

تاچر، واشنگتن و مسکو را غافلگیر کرده بود
سایت فدراسیون فوتبال نوشت:نوزده بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدند.

تاچر، واشنگتن و مسکو را غافلگیر کرده بود