فیلمی با بازی رضا کیانیان مجوز ورود به شبکه نمایش خانگی گرفت

تامین ۹۸ درصد برق کاستاریکا از انرژی‌های پاک
شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه 3 عنوان موافقت کرد.

تامین ۹۸ درصد برق کاستاریکا از انرژی‌های پاک