وزارت‌بهداشت: مردم با گریه از ما درباره ضررهای پارازیت‌ می‌پرسند/ پارازیت‌ها در حد استاندارد است

تالاب‌های کوچک را دریابیم
روزنامه شهروند در گفتگو با علی گورانی، رئیس اداره بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت موضوع پارازیت‌ها و تاثیرات آن‌ها را بررسی کرده است؛

تالاب‌های کوچک را دریابیم