بحران چین با شناور شدن ۱۰۰ تن زباله در سواحل شانگهای

تازه‌ترین شاهکار آمریکایی‌!
۱۰۰ تن زباله، شامل بطری‌های شکسته و سوزن‌های تزریق توسط جریان آب به ساحل جزیره چانگ‌مینگ در شانگهای چین برده شده‌اند.

تازه‌ترین شاهکار آمریکایی‌!