تصاویر | در حوالی نوروز | جشنی از ایران باستان در کردستان

تاریخ بازار سرمایه ایران منتشر شد
نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران ایران باستان جایگاه ویژه‌ای در میان مردم کرد داشته و در طی گذشت قرن‌ها همچنان جشن نوروز در بین کردها برگزار می‌شود.

تاریخ بازار سرمایه ایران منتشر شد