اینفوگرافیک | بازارهای بزرگ غذای اسلامی دنیا کدامند؟

تارتار: طمع چرا؟ نه بوتیک دارم نه رستوران/ منصوریان را برندارند، خودم را برمی‌دارند!
در اینفوگرافیک زیر 10 بازار بزرگ غذای اسلامی دنیا در سال 2015 را می‌بینید.

تارتار: طمع چرا؟ نه بوتیک دارم نه رستوران/ منصوریان را برندارند، خودم را برمی‌دارند!