بهره برداری از فاز همسطح پروژه پل روگذر ایستگاه سرعین تا پایان اردیبهشت

تأیید صلاحیت 98 درصد از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستای اردبیل
شهردار اردبیل با حضور در محل کارگاه عمرانی پروژه پل روگذر ایستگاه سرعین – میدان قدس، ضمن بازدید میدانی از محل اجرای پروژه، در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت هنزا به بررسی آخرین وضعیت این پروژه بزرگ عمران شهری پرداخت .

تأیید صلاحیت 98 درصد از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستای اردبیل