شوخی‌های بی‌پایان استقلالی‌ها با قرمزها برای اولین باخت!

تأکید سازمان جهانی گمرک بر فرصت‌ها و چالش‌های تجارت الکترونیکی
پرسپولیسی ها شب سختی را با شوخی های استقلالی ها ، بعد از باخت سپری می‌کنند.

تأکید سازمان جهانی گمرک بر فرصت‌ها و چالش‌های تجارت الکترونیکی