ویژگی‌های گوشی پیکسل ۲ گوگل / اعلام خبرمرگ خط تولید لپ‌تاپ پیکسل

تأملی بر دیپلماسی منطقه‌ای ایران
گوگل این روزها در بورس خبری افتاده است و خبرهای جدید حکایت از رونمایی از گوشی پیکسل 2 در پاییز 2017 و توقف خط تولید لپ‌تاپ پیکسل دارد.

تأملی بر دیپلماسی منطقه‌ای ایران