تاکید وزیر کشور بر اصل مهم بی‌طرفی در انتخابات

بی‌وفایی به سبک تایلندی‌ها / رانیری از هدایت لستر اخراج شد
چهارمین جلسه ستاد انتخابات کشور با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور و اعضای این ستاد در وزارت کشور تشکیل شد.

بی‌وفایی به سبک تایلندی‌ها / رانیری از هدایت لستر اخراج شد