والیبال ارومیه در سراشیبی سقوط

بیچاره تهران!
هفته نهم لیگ برتر والیبال با شکست سنگین شهرداری ارومیه برابر صالحین ورامین برگزار شد.

بیچاره تهران!