ایلام و مسایلش در گفت و گو با استاندار ایلام

بیمه حادثه دیدگان اربعین تا دوازده اسفند پرداخت می شود
روزنامه آرمان در گفت و گو با محمدرضا مروارید استاندار ایلام در باره موضوعات مختلف استان و کشور گفت و گو کرده است.

بیمه حادثه دیدگان اربعین تا دوازده اسفند پرداخت می شود