اسماعیل براری: کار در حوزه فیلم‌نامه و نمایش‌نامه، زیربنایی است/ ابهت یک جشنواره به ساخت اثر است

بیمارستان زنان و کودکان در کرمان ساخته می‌شود
دبیر تخصصی جشنواره ملی نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی آیات گیلان با بیان این که کار در حوزه فیلم نامه و نمایش نامه، کاری زیربنایی است، افزود: تمام اُبهت یک جشنواره متنی به ساخت اثر است.

بیمارستان زنان و کودکان در کرمان ساخته می‌شود