تصاویر | برج رسکت مازندران

بیش از ۳۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس اضافه می‌شوند
برج هزار ساله رسکت یکی از بناهای تاریخی مازندران است که در طی مراحل مرمت متحمل آسیب‌های جدی شده است.

بیش از ۳۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس اضافه می‌شوند