ترور هم مانع سفر ایرانی‌ها به ترکیه نشد!

بیرانوند بوژیدار را کنار زد/ بازگشت علیرضا به قفس توری پرسپولیس
ترکیه یک‌بار دیگر دچار آشفتگی شد اما گویی این آشفتگی ها و ترورها و انفجارها تاثیر کمی بر حجم سفر ایرانی ها به این کشور داشته است.

بیرانوند بوژیدار را کنار زد/ بازگشت علیرضا به قفس توری پرسپولیس