خرمگاه و الهامی تا اطلاع ثانوی محروم شدند

بیرانوند بعد از بهبود مصدومیت هم فیکس نمی‌شود؟
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای محمد خرمگاه و ساکت الهامی دستور موقت صادر کرد.

بیرانوند بعد از بهبود مصدومیت هم فیکس نمی‌شود؟