30 درصد سفرها با وسائل حمل و نقل عمومی انجام‌می‌شود

بیانیه وزارت خارجه انگلیس برای شرکت‌هایی که قصد تجارت با ایران دارند
واحدمرکزی خبر نوشت: رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: آمار پارسال نشان می دهد که 30 درصد سفرها با حمل و نقل عمومی است و حدود 10 میلیون نفر از مردم از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند.

بیانیه وزارت خارجه انگلیس برای شرکت‌هایی که قصد تجارت با ایران دارند