تصویری که نشان می‌دهد علی کریمی زندگی‌اش را هدیه داد

بیانیه رولزرویس درباره انعقاد قرارداد ایران با ایرباس
علی کریمی کارت اهدای اعضاء گرفت.

بیانیه رولزرویس درباره انعقاد قرارداد ایران با ایرباس