این قیچی ۱۹ سال در بدن یک بیمار جا مانده بود!

بیانیه باشگاه پرسپولیس پس از بازگشت ملی‌پوشانش به ایران
پزشکان ویتنامی بعد از ۱۹ سال یک قیچی را از شکم بیماری بیرون کشیدند. احتمال می‌رود که این قیچی از یک عمل جراحی در سال ۱۹۹۸ در بدن مرد باقی مانده باشد. مرد بیمار بعد از عمل جراحی دوم سالم است.

بیانیه باشگاه پرسپولیس پس از بازگشت ملی‌پوشانش به ایران