معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای سرمایه‌گذاری در مالزی

بیانیه ارتش ترکیه درباره حضور این کشور در عراق و سوریه
ایرنا به نقل از رییس اتاق بازرگانی بین الملی مالزی نوشت: دولت مالزی از سرمایه گذاری در همه بخش های این کشور حمایت می کند و مشوق هایی در این رابطه ارایه می دهد.

بیانیه ارتش ترکیه درباره حضور این کشور در عراق و سوریه