توقف تولید نفت در یک پالایشگاه کویتی

بیانیه ارتش؛ آماده فعالیت برای تحقق تدابیر رهبری درحوزه اقتصادمقاومتی هستیم
ایرنا نوشت: وزارت نفت کویت اعلام کرد تولید نفت را در پالایشگاه شعیبه یکی از بزرگترین تاسیسات نفت و پتروشیمی این کشور متوقف کرده است.

بیانیه ارتش؛ آماده فعالیت برای تحقق تدابیر رهبری درحوزه اقتصادمقاومتی هستیم