فیلم | یادبود ژاپنی‌ها برای قربانیان بمباران‌های اتمی

بگذارید کارگران مشغول شوند
صدها نفر از مردم ژاپن روز چهارشنبه در هفتاد و دومین سالگرد بمباران اتمیهیروشیما و ناکازاکی که برای گرامی‌داشت یاد قربانیان اولین مورد استفاده از سلاح‌های اتمی برای حمله به یک کشور در طول تاریخ برگزار شد، شرکت کردند.

بگذارید کارگران مشغول شوند