دردی که در رادیو نمایش درمان می‌شود

«بى‌پدر» را در هر روز، دوبار ببینید
نمایش رادیویی «درد با درمان» به کارگردانی حمید منوچهری از رادیو نمایش پخش می‌شود.

«بى‌پدر» را در هر روز، دوبار ببینید