کمپینی برای اشتغال کارگران پلاسکو

«بوم مینایی» در فرهنگسرای گلستان
پس از سانحه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو به عنوان یکی از مراکز بزرگ تولید پوشاک تهران کمپینی در فضای مجازی برای حمایت از کارگرانی که در این مجتمع مشغول به کار بودند تشکیل شد.

«بوم مینایی» در فرهنگسرای گلستان