لرستان دارای ۱۷ مرکز آموزش فنی حرفه ای است/ همه مراکز پذیرای کارآموزان هستند

بوریس جانسون: به پیروزی دونالد ترامپ باید به عنوان یک فرصت نگاه کرد
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان از طرح بازدید همگانی از مراکز فنی و حرفه ای استان لرستان خبر داد

بوریس جانسون: به پیروزی دونالد ترامپ باید به عنوان یک فرصت نگاه کرد

oxin channel