پاسخ به منتقدان کنسرت «جنجال دو دیوانه»/ موسیقی، زبان مشترک فارس‌ها و آذری‌ها

بودجه یک میلیون و 152 هزار میلیارد تومانی سال 96 تصویب شد
پرواز همای می‌گوید اجرای مشترک «جنجال دو دیوانه» با عالیم قاسم‌اف راهی است برای مقابله با کسانی که دوست دارند میان فارس‌ها و آذری‌ها تفرقه بیاندازند.

بودجه یک میلیون و 152 هزار میلیارد تومانی سال 96 تصویب شد